Giải Đấu Tiền Mặt

Giải đấu Tiền mặt sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 4 năm 2021 lúc 21:00 WIB

Lịch trình

KHỞI ĐỘNG THỨ HAI

 1. Tổng giải thưởng: 15.000.000
 2. Mua vào: 50.000 + 10.000
 3. Lịch thi đấu: Thứ Hai, 21.00 WIB

TẤT CẢ TRONG Thứ Ba

 1. Tổng giải thưởng: 20.000.000
 2. Mua vào: 100.000 + 20.000
 3. Lịch thi đấu: Thứ Ba, 21.00 WIB

Thứ tư nhỏ

 1. Tổng giải thưởng: 25.000.000
 2. Mua vào: 25.000 + 5.000
 3. Lịch thi đấu: Thứ Tư, 21.00 WIB

TURBO THỨ NĂM

 1. Tổng giải thưởng: 15.000.000
 2. Mua vào: 75.000 + 15.000
 3. Lịch thi đấu: Thứ Năm, 21.00 WIB

THỨ SÁU mania

 1. Tổng giải thưởng: 30.000.000
 2. Mua vào: 100.000 + 20.000
 3. Lịch thi đấu: Thứ Sáu, 21.00 WIB

CƠN SỐT TỐI THỨ BẢY

 1. Tổng giải thưởng: 50.000.000
 2. Mua vào: 100.000 + 20.000
 3. Lịch thi đấu: Thứ Bảy, 21.00 WIB

CHỦ NHẬT VIP

 1. Tổng giải thưởng: 50.000.000
 2. Mua vào: 250.000 + 50.000
 3. Lịch thi đấu: Chủ Nhật, 21.00 WIB

Các điều khoản và điều kiện:

 1. Người chơi có thể đăng ký tham gia Giải đấu tiền mặt bằng cách trả một số tiền danh nghĩa cho Phí mua vào + Phí tham gia.
 2. Đăng ký sẽ mở 3 giờ trước khi Giải đấu Tiền mặt bắt đầu.
 3. Mỗi người chơi chỉ có thể thực hiện 1 lượt buy-in, nếu người chơi đó đã bị loại khỏi giải đấu thì người chơi đó không thể thực hiện buy-in được nữa.
 4. Giải đấu này có danh nghĩa giải thưởng cố định và danh nghĩa tương ứng với những gì được nêu trong chi tiết giải đấu.
 5. Số lượng người chơi trong giải đấu này phải đạt số lượng người chơi tối thiểu mới được tổ chức và giải đấu này cũng có số lượng người chơi tối đa.
 6. Tất cả lịch trình đều sử dụng WIB (Giờ Tây Indonesia) hoặc GMT+7.
 7. Đăng ký sau khi giải đấu đã bắt đầu vẫn được phép cho đến một thời hạn nhất định hoặc cho đến khi đạt được số lượng người chơi tối đa.
 8. Nếu không đạt được số lượng người chơi tối thiểu trong một giải đấu, giải đấu sẽ bị hủy và tiền mua cũng như phí tham gia sẽ được hoàn lại.

*Các điều khoản và điều kiện có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *